Döngülü Akış Diyagramı Örnekleri Döngülü Algoritma Örnekleri Zor Akış Diyagramı Örnekleri Zor Algoritma Örnekleri

Girilen Sayının Faktöriyelini Hesaplayan Algoritma ve Akış Diyagramı

Bir sayının faktöriyeli hesaplama, 1den faktöriyeli alınacak sayıya kadar olan sayıların çarpımına denir.  Faktöriyeli alınacak sayıya kadar düzenli bir artış olduğu düşünülürse algoritmada kullanılan döngü deyimi faktöriyel almak için kullanılabilir.

Algoritmada döngü ile faktöriyel alırken dikkat edilmesi gereken nokta, çarpma işleminin etkisiz elemanı olan 1 değerini başlangıç değeri olarak vermek gerekliliğidir.

 

Algoritma

 

Akış Diyagramı