6. Sınıf Algoritma Örnekleri Döngülü Akış Diyagramı Örnekleri Döngülü Algoritma Örnekleri

1 – N Arasındaki Sayıların Toplamını Yazdıran Algoritma ve Akış Diyagramı

1-N arasındaki sayıları yazdıran algoritma ile toplamını yazdıran algoritma arasında çok fazla bir fark yoktur. Döngü içinde içinde sayılar yazdırma yerine döngüden önce belirlenen toplam=0 değeri ile döngü boyunca sayaç toplanır. Döngü sonlandıktan sonra toplama işlemi tamamlanmış olur ve toplan sonuç ekrana çıktı olarak verilir.

Farklı olarak kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayıları toplayan algoritma olarak da ifade edilebilir.

Algoritma

 

Akış Diyagramı