Basit Algoritma Örnekleri

Kolay Algoritma Örnekleri

Örnek-1: Klavyeden Girilen 3 sayının aritmetik ortalamasını ekrana yazdıran programın algoritmasını hazırlayınız.

1- Başla
2- Oku A,B,C
3- BUYUK=A
4- Toplam=A+B+C
5- Ortalama=Toplam/3
6- Yaz Ortalama
7- DUR

Örnek-2: 1-20 aralığındaki sayıların toplamını ekrana yazdıran programın algoritmasını hazırlayınız.

1- Başla
2- Sayac=0,Toplam=0
3- Sayac=Sayac+1
4- Eğer Sayac>20 Git adım 7
5- Toplam=Toplam+Sayac
6- Git adım 3
7- Yaz Toplam
8- Dur

Örnek-3: Klavyeden Girilen 3 Tamsayıdan en büyüğünü bulan programın algoritmasını hazırlayınız.

8- Başla
9- Oku A,B,C
10- BUYUK=A
11- Eğer BUYUK 12- Eğer BUYUKA Git Adım 8
6- T=T+S*S
7- Git Adım 4
8- Yaz T
9- Dur

Örnek-5: Klavyeden girilen bir sayının Faktöryelini bulan programın algoritmasını hazırlayınız.

1- Başla
2- Oku A
3- S=0,Carpim=1
4- S=S+1
5- Eğer S>A Git Adım 8
6- Carpim=Carpim*S
7- Git Adım 4
8- Yaz Carpim
9- Dur

Örnek-6: Dik Kenar Uzunlukları verilen dik üçgenin uzun kenar uzunluğunu (Hipotenüsü) bulan programın algoritmasını hazırlayınız.

1- Başla
2- Oku A,B
3- C=(A2+B2)1/2
4- Yaz C
5- Dur

Örnek-7: Kısa ve Uzun kenar uzunlukları verilen Dikdörtgen biçimindeki geometrik şeklin Çevresi ile alanını hesaplayan programın algoritmasını hazırlayınız.

1- Başla
2- Oku A, B
3- Cevre=2*(A+B)
4- Alan=A*B
5 Yaz Cevre, Alan
6- Dur

Örnek-8: Yarıçapı verilen bir çemberin Çevresini Hesaplayan programın algoritmasını hazırlayınız.

1. Başla
2. oku a
3. c=2*3.14*a
4. yaz c
5. dur

Örnek-9: Alanı verilen bir Dairenin Yarıçapını bulan programın Algoritması hazırlayınız.

1. Basla
2. oku a
3. r=(a/3.14)1/2
4. yaz r
5. dur

Örnek-10: Klavyeden okutulan A ve B sayılarını kullanarak C=3*(A+2*B) işlemini hesaplayan ve ekrana yazdıran programın Algoritmasını hazırlayınız.

1- Başla
2- Oku A,B
3- C=3*(A+2*B)
4- yaz C
5- dur.

Örnek-11: Klavyeden okutulan A ve B sayılarını kullanarak A’nın Yarısı ile B’nin 3 katının Toplamlarının Karesini hesaplayan programın algoritmasını hazırlayınız.

1.Başla
2.Oku A,B
3.C=(A/2+3*b)^2
4.Yaz c
5.Dur

Örnek-12: Klavyeden girilen pozitif tamsayıya kadar olan tamsayıların kareleri toplamını ekrana yazdıran programın algoritmasını hazırlayınız.

1- Başla
2- Oku A
3- S=0,T=0
4- S=S+1
5- Eğer S>A ise Git Adım 8
6- T=T+S*S
7- Git Adım 4
8- Yaz T
9- Dur

Örnek-13: Klavyeden Girilen 10 adet tamsayı içeriğinde;
a) Pozitif olanların sayısı
b) Negatif olanların sayısını bulan programın algoritmasını hazırlayınız.

1- Başla
2- s=0,ns=0,ps=0
3- s=s+1
4- Eğer s>10 Git Adım 11
5- Oku Sayi
6- Eğer Sayi<0 ise git adım 9
7- ps=ps+1
8- git adım 3
9- ns=ns+1
10- git adım 3
11- Yaz ps,ns
12- Dur

Örnek- 14: 0 – 100 aralığındaki çift sayıları ekrana yazdıran programın algoritmasını hazırlayınız.

1- Başla
2- s=0
3- s=s+2
4- Eğer s>100 git adım 7
5- Yaz s
6- git adım 3
7- dur

Örnek-15: Klavyeden girilen N tane sayının karelerini ekrana yan yana yazdıran programın algoritmasını hazırlayınız.

1- Başla
2- oku N
3- s=0
4- s=s+1
5- Eğer s>N git adım 10
6- oku Sayi
7- kare=sayi*sayi
8- yaz kare
9- git adım 4
10- dur

Örnek-16: 0-10 aralığındaki sayıların 2 katını ekrana yazdıran programın algoritmasını hazırlayınız.

1- başla
2- s=0
3- s=s+1
4- Eğer s>10 git adım 8
5- kati=s*2
6- yaz kati
7- git adim 3
8- dur

Örnek- 17: Klavyeden girilen sayının Faktöryelini ekrana yazdıran programın algoritmasını hazırlayınız.

1- Başla
2- Oku Sayi
3- s=0,carpim=1
4- s=s+1
5- Eğer s>Sayi git adım 8
6- carpim=carpim*s
7- git adım 4
8- Yaz Carpim
9- dur

Örnek- 18: Klavyeden girilen sayıya kadar pozitif tam sayıların çarpımlarını bulan programın algoritmasını hazırlayınız.

1- başla
2- oku sayi
3- s=0,carpim=1
4- s=s+1
5- Eğer s>sayi git adım8
6- carpim=carpim*s
7- git adım 4
8- yaz carpim
9- dur

Örnek-19: Verilen iki sayıdan büyük olan sayıyı ekrana “Büyük Sayı= 8“ formatında görüntüleyen programın algoritmasını hazırlayınız.

1- Başla
2- oku A,B
3- Eğer A>B ise Yaz Buyuk= A
4-Eğer B>A ise Yaz Buyuk=B
5- dur

1- Başla
2- oku A,B
3- Eğer A>B ise git adım 6
4- Yaz Buyuk=B
5- git adım 6
6- yaz Buyuk=A
7- Dur

Örnek-20: Başlangıç ve bitiş değerleri verilen tam sayıların arasında kalan sayıların toplamını ve kaç tane olduğunu ekrana yazdıran programın algoritmasını hazırlayınız.

1- Başla
2- Oku Baslangic,Bitis
3- S=0,T=0,i=Baslangic
4- i=i+1
5- Eğer i>Bitis ise git adım 9
6- T=T+i
7- S=S+1
8- git adım 4
9- Yaz T,s
10- Dur

Örnek-21: Bir kenar uzunluğu 4 cm ve bu kenara ait yüksekliği 6 cm olan üçgenin alanını hesaplayan programın algoritmasını hazırlayınız. (Alan= Kenar*Yükseklik/2)

1- Başla
2- Oku Kenar,Yükseklik
3- Alan=Kenar*Yükseklik/2
4- Yaz Alan
5- Dur.

Örnek-22: Klavyeden yarıçapı girilen kürenin
a) Alanını,
b) Hacmini
Hesaplayan Programın algoritmasını hazırlayınız.
Kürenin Alanı=4*Pi*r*r
Kürenin Hacmi=(4*Pi*r*r*r)/3

1- Başla
2- Oku r
3- Alan=4*3.14*r*r
4- Hacim=(4*3.14*r*r*r)/3
5- yaz Alan,Hacim
6- Dur.

Örnek-23: Klavyeden girilen N sayısına kadar pozitif tam sayıların 3.ncü kuvvetlerinin toplamını ekrana yazdıran programın algoritmasını hazırlayınız.

1- Başla
2- Oku N
3- S=0,T=0
4- S=S+1
5- Eğer S>N ise git adım 8
6- T=T+S*S*S
7- Git adım 4
8- Yaz T
9- Dur

Örnek-24: Klavyeden girilen sayının yarısı 20’den büyükse Karesini değilse 3.Kuvvetini hesaplayan programın algoritmasını hazırlayınız.

1- Başla
2- Oku Sayi
3- Eğer (Sayi/2)>20 git adım 6
4- Sonuc=(Sayi/2)^3
5- Git adım 7
6- Sonuc=(Sayi/2)^2
7- Yaz Sonuc
8- Dur

Örnek-25: Klavyeden girilen üç sayının toplamını ekranda görüntüleyen programın algoritmasını hazırlayınız.

1- Başla
2- Oku A,B,C
3- Toplam=A+B+C
4- Yaz Toplam
5- Dur

Örnek-26: Kenar uzunlukları verilen bir dik üçgenin çevresini bulan programın algoritmasını hazırlayınız.

1- Başla
2- Oku A,B,C
3- Toplam=A+B+C
4- Yaz Toplam
5- Dur

Örnek-27: Klavyeden girilen sayıya kadar pozitif tam sayıların toplamlarını ekranda görüntüleyen programın algoritmasını hazırlayınız.

1- Başla
2- Oku Sayı
3- S=0,T=0
4- S=S+1
5- Eğer S>Sayı git adım 8
6- T=T+S
7- Git adım 4
8- Yaz T
9- Dur

Örnek-28: Klavyeden girilen üç sayının en küçüğünü ekranda görüntüleyen programın algoritmasını hazırlayınız.

1- Başla
2- Oku A,B,C
3- Kucuk=A
3- Eğer A>B ise Kucuk=B
4 Eğer B>C ise Kucuk=C
5- Yaz Kucuk
6- Dur

Örnek-29: 0-500 sayıları arasındaki 0-100 arasındaki sayıların kareleri toplamını, 101-500 arasındaki sayıların toplamını ekranda görüntüleyen programın algoritmasını hazırlayınız.

1- Başla
2- S=0,T=0
3- S=S+1
4- Eğer S>500 ise git adım 10
5- Eğer S<=100 ise git adım 8
6- T=T+S*S
7- Git adım 3
8- T=T+S
9- Git Adım 3
10- Yaz T
11- Dur

Örnek-30: Klavyeden girilen sayının tek veya çift olup olmadığını kontrol eden ve ekrana yazdıran Programın algoritmasını hazırlayınız.

1- Başla
2- Oku Sayı
3- Kalan=mod(sayı)
4- eğer kalan=0 ise Metin=”Çift Sayıdır “ Git adım 6
5- Eğer Kalan<>0 git adım Metin=”Tek sayıdır” Git adım 6
6- Yaz Metin
7- dur

Örnek-31: Klavyeden girilen üç sayının toplamlarının karesini hesaplayan ve ekrana yazdıran programın algoritmasını hazırlayınız.

1- Başla
2- Oku A,B,C
3- T=(A+B+C)^2
4- Yaz T
5- Dur

 

Örnek-32: N boyutlu bir dizinin elemanları toplamını bulan programın algoritmasını hazırlayınız.

1. Başla
2. Oku N
3. S=0,T=0
4. S=S+1
5. Eğer S>N git adım 9
6. Oku DiziElemanı
7. T=T+DiziElemanı
8. Git Adım 4
9. Yaz T
10.Dur

Örnek-33: N Boyutlu bir A dizinin elemanlarının 5 katından oluşan B dizinin elemanlarını ekrana yazdırınız.

1. Başla
2. Oku N
3. S=0
4. S=S+1
5. Eğer S>N git adım 9
6. Oku A[S] 7. B[S]=5*A[S] 8. Git Adım 4
9. S=0
10. S=S+1
11. Eğer S>N git Adım 14
12. Yaz B[S] 13.Git Adım 10
14.Dur

Örnek-34: N Boyutlu A ve B Dizilerinin toplamından oluşan C dizinin elemanlarını ekrana yazdırınız.

1. Başla
2. Oku N
3. S=0
4. S=S+1
5. Eğer S>N git adım 8
6. Oku A[S] 7. Git Adım 4
8. S=0
9. S=S+1
10. Eğer S>N git adım 13
11. Oku B[S] 12. Git Adım 9
13. S=0
14.S=S+1
15. Eğer S>N git adım 18
16. C[S]=A[S]+B[S] 17. Git Adım 14
18. S=0
19. S=S+1
20. Eğer S>N git Adım 23
21. Yaz C[S] 22.Git Adım 19
23.Dur