Algoritma ve Programlama Dersi Sınav Soruları (C++) – Bilişim & Programlama
Algoritma C++

Algoritma ve Programlama Dersi Sınav Soruları (C++)

Algoritma: Bir programlama algoritması, bir problemi çözmek için kullanılan bir prosedür veya formüldür. Bu eylemlerin bir şeyin nasıl yapılacağını açıkladığı bir dizi belirli eylemi gerçekleştirmeye dayanır ve bilgisayarınız bunu her seferinde tam olarak bu şekilde yapar. Bir algoritma, girdilerden oluşan bir prosedürü izleyerek çalışır. Tüm girdileri takip ettikten sonra çıktı olarak da bilinen bir sonuç görecektir.

Programlama: Bir bilgisayar programı, belirli görevleri gerçekleştirmek için bilgisayarda yürütülen kodlardan oluşur. Bu kod programcılar tarafından yazılmıştır.

Programlama, makinelere bir programın nasıl yürütülmesi gerektiğini açıklayan bir dizi talimat verme sürecidir. Programcılar, tüm kariyerlerini çeşitli programlama dilleri ve araçları öğrenerek geçirecekler, böylece etkili bir şekilde bilgisayar programları oluşturabilecekler.

Bu yazıda üniversitelerde okutulan Algoritma ve Programlama dersi Vize ve Final sınavları için hazırlanmış örnek sınav sorularını içermektedir.

Sizlerin de sormak istediği yada eklemek istediği sorular varsa aşağıdaki yorum kutusuna görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

Algoritma ve Programlama Dersi Vize ve Final Sınav Soruları

Soru: Aşağıdaki programın akış şemasını çizip for döngüsü ile yeniden yazınız.

for döngüsü şeklinde yazımı

Akış şeması:

Soru: Girilen bir sayının tek mi yada çift mi olduğunu ekrana yazdıran C++ kodunu yazınız

Örnek çıktı:

Soru: Bir öğrencinin vize ve final notlarını sorup ortalamasını hesaplayan, ortalama sonucuna göre geçip kaldığını yazdıran C++ programlarını yazınız.(NOT: vizenin yüzde 40, final yüzde 60 ağırlıkta ve finalin ve ortalamanın 60 ve üzerinde olması zorunludur)

Çıktı:

Soru: 1den girilen(N) sayısına kadar olan sayıların toplamını ekrana yazdıran C++ kodunu yazınız.

Çıktı:

Soru: Klavyeden girilen 100 tane sayının ortalamasını bulan C++ programını yazınız.

Örnek çıktı:

Soru : Kullanıcının girdiği 10 sayının toplamını veren C++ program. Not: Kullanıcı negatif sayı girmesi durumda ise program sonlanacak ve girdiği sayıların toplamını verecek

Örnek çıktı:

Soru : “aazzbbkkkkkffddbbccd” gibi rastgele oluşturulan harf dizesindeki harflerden ard arda tekrar eden harften en çok tekrar eden harfin kaç defa tekrar ettiğini ekrana yazdıran C++ kodunu yazınız.

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.