Akış Diyagramı Algoritma

Algoritma Örnekleri ve Çözümleri – (Akış Şeması ile Birlikte)

Bu yazıda, basit seviye, orta seviye ve zor seviye algoritma ve akış şeması örnekleri derlenmiştir. Algoritma örnekleri ve akış diyagramları ile ilgili diğer örneklere de site içerisinden ulaşabilirsiniz.

Etiketler: Algoritma soru ve Cevapları, Akış şeması Soru ve Cevapları, Akış Şeması Örnekleri, Programlama Temelleri, Bilişim Teknolojileri

ALGORİTMA ÖRNEKLERİ VE CEVAPLARI

 Algoritma Örnekleri 1 :  Girilen iki sayının ortalamasını hesaplayan algoritma ve akış şeması

Algoritması

A1  Başla

A2  Birinci sayıyı gir (a)

A3  İkinci sayıyı gir (b)

A4  İki sayıyı toplayıp sonucu toplam değişkenine ata (toplam = a + b)

A5  Toplam değişkenini 2’ye böl ve sonucu ortalama değişkenine ata (ortalama = toplam / 2)

A6  Ortalama değişkenini ekrana yaz

A7  Dur

Akış Şeması

Algoritma Örnekleri -1
Algoritma Örnekleri – İki Sayının Toplamı

 Algoritma Örnekleri 2 :  Girilen bir sayının pozitif mi negatif mi olduğunu ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması

Algoritması

A1  Başla

A2  Sayıyı gir (sayı)

A3  Eğer sayı = 0 ise Adım 2’ye geri dön

A4  Eğer sayı < 0 ise ekrana, “girilen sayı negatiftir” yaz ve Adım 6’ya git

A5  Eğer sayı > 0 ise ekrana, “girilen sayı pozitiftir” yaz

A6  Dur

Akış Şeması

Algoritma Örnekleri
Algoritma Örnekleri – Girilen Sayının İşaretini Öğrenme

Algoritma Örnekleri 3 :  Bir kenar uzunluğu ve o kenara ait yüksekliği girilen üçgenin alanını hesaplayan algoritma ve akış şeması

Algoritması

A1  Başla

A2  Kenar uzunluğunu (ku) gir

A3  Yüksekliği (y) gir

A4  Kenar uzunluğu ile yüksekliği çarpıp 2’ye böl ve sonucu alan (a) değişkenine ata (a=ku*y/2)

A5  Alan değişkenini ekrana yaz

A6  Dur

Akış Şeması 

Algoritma Örnekleri -3
Algoritma Örnekleri

Algoritma Örnekleri 4 :  Girilen iki sayıdan hangisinin daha küçük olduğunu ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması

Algoritması

A1  Başla

A2  Birinci sayıyı gir (a)

A3  İkinci sayıyı gir (b)

A4  Eğer a < b ise ekrana “Birinci sayı daha küçüktür” yaz

A5  Eğer a < b değil ise ekrana “İkinci sayı daha küçüktür” yaz

A6  Dur

Akış Şeması

Algoritma Örnekleri
Algoritma Örnekleri

 Algoritma Örnekleri 5 :  Bir öğrencinin almış olduğu vize notu ile final notunun ortalamasını hesaplayan algoritma ve akış şeması (Vize notunun %30’unu final notunun %70’ini alarak hesaplama yapınız)

Algoritması

A1  Başla

A2  Vize notunu gir (vize)

A3  Final notunu gir (final)

A4  Vize notunun %30’unu, final notunun %70’ini al ve ikisini toplayıp sonucu ortalama değişkenine ata (ort = 0.3*vize + 0.7*final)

A5  Ortalama değişkenini ekrana yaz

A6  Dur

Akış Şeması

Algoritma Örnekleri -Vize Final Hesaplama Algoritması
Algoritma Örnekleri -Vize Fİnal Hesaplama Algoritması

Algoritma Örnekleri 6 :  Yarıçapı girilen dairenin çevresini ve alanını hesaplayan algoritma ve akış şeması (pi sayısını 3.14 olarak alınız)

Algoritması

A1  Başla

A2  Dairenin yarıçapını gir (r)

A3  Pi sayısını 3.14 olarak al

A4  Pi sayısı ile yarıçapı çarpıp iki katını al ve çevre değişkenine ata (cevre = 2*pi*r)

A5  Pi sayısı ile yarıçapın karesini çarp ve alan değişkenine ata (alan = pi*r*r)

A6  Çevre ve alan değişkenlerini ekrana yaz

A7  Dur

Akış Şeması

Algoritma Örnekleri
Algoritma Örnekleri

 Algoritma Örnekleri 7 :  1 ile 1000 arasındaki sayıları ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması

Algoritması

A1  Başla

A2  sayi değişkenine 0 (sıfır) değerini ata

A3  Eğer sayi değişkeni 999’dan büyük ise adım 6’ya git

A4  sayi değişkenine 1 ekle ve sonucu tekrar sayi değişkenine ata (sayi = sayi+1)

A5  sayi değişkenini ekrana yaz ve adım 3’e geri dön

A6  Dur

Akış Şeması

Algoritma Örnekleri
Algoritma Örnekleri

Algoritma Örnekleri 8 :  Girilen pozitif bir tamsayının faktöriyelini hesaplayan algoritma ve akış şeması

Algoritması

A1  Başla

A2  N sayısını gir

A3  Faktoriyel değişkenine 1 (sıfır) ata

A4  Sayac değişkenine 0 (sıfır) ata

A5  Eğer sayac > n-1 ise adım 8’e git

A6  Sayac değerini 1 arttır (sayac = sayac + 1)

A7  Faktoriyel değişkeni ile sayac değişkenini çarparak sonucu faktoriyel değişkenine ata ve adım 5’e dön (faktoriyel = faktoriyel * sayac)

A8  Faktoriyel değişkenini yaz

A9  Dur

Akış Şeması

Algoritma Örnekleri -7
Algoritma Örnekleri

Algoritma Örnekleri 9 :  1’den N’e kadar olan tamsayıların toplamını hesaplayan algoritma ve akış şeması

Algoritması

A1  Başla

A2  N sayısını gir

A3  Toplam değişkenine 0 (sıfır) ata

A4  Sayac değişkenine 0 (sıfır) ata

A5  Eğer sayac > n-1 ise adım 8’e git

A6  Sayac değerini 1 arttır (sayac = sayac + 1)

A7  Toplam değişkeni ile sayac değişkenini toplayarak sonucu toplam değişkenine ata ve adım 5’e dön (toplam = toplam + sayac)

A8  Toplam değişkenini yaz

A9  Dur

Akış Şeması

Algoritma Örnekleri -8
Algoritma Örnekleri

 Algoritma Örnekleri 10 :  Derece cinsinden girilen bir açıyı, Radyan ve Grad cinsine çeviren algoritma ve akış şeması

Algoritması

A1  Başla

A2  Derece cinsinden açıyı gir (d)

A3  Girilen açıyı pi sayısı ile çarp, 180’e böl ve Radyan değişkenine ata (r=d*pi/180)

A4  Girilen açıyı pi sayısı ile çarp, 200’e böl ve Grad değişkenine ata (g=d*pi/200)

A5  Radyan ve Grad değişkenlerini ekrana yaz

A6  Dur

Akış Şeması

Algoritma Örnekleri 9
Algoritma Örnekleri

 Algoritma Örnekleri 11 :  Girilen bir sayının tek mi çift mi olduğunu hesaplayan ve sonucu ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması

Algoritması

A1  Başla

A2  N sayısını gir

A3  N sayısının 2’ye göre modunu al ve mod değişkenine ata (mod = n%2)

A4  Eğer mod değişkeni 0’a (sıfıra) eşitse, ekrana “N çift sayıdır” yaz ve Adım 6’ya git

A5  Eğer mod değişkeni 0’a (sıfıra) eşit değilse, ekrana “N tek sayıdır” yaz

A6  Dur

Akış Şeması

Algoritma Örnekleri 10
Algoritma Örnekleri

 Algoritma Örnekleri 12 :  Girilen bir sayının mutlak değerini hesaplayan ve sonucu ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması

Algoritması

A1  Başla

A2  N sayısını gir

A3  Eğer N sayısı 0’dan küçük ise N sayısını (-1) ile çarp, sonucu ekrana yazdır ve Adım 5’e git

A4  Eğer N sayısı 0’dan küçük değil ise N sayısını ekrana yazdır

A5  Dur

Akış Şeması

Algoritma Örnekleri 11
Algoritma Örnekleri

 Algoritma Örnekleri 13 :  Girilen bir x sayısının yine girilen bir y sayısına tam bölünüp bölünmediğini ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması

Algoritması

A1  Başla

A2  X ve Y sayılarını gir

A3  Eğer X’in Y’ye göre modu 0’a (sıfıra) eşitse, ekrana “X sayısı Y sayısına tam bölünüyor” yaz ve Adım 5’ya git

A4  Eğer X’in Y’ye göre modu 0’a (sıfıra) eşit değilse, ekrana “X sayısı Y sayısına tam bölünmüyor” yaz

A5  Dur

Akış Şeması

Algoritma Örnekleri 12
Algoritma Örnekleri

Algoritma Örnekleri 14 :  1’den N’e kadar olan tek tamsayıların toplamını hesaplayan algoritma ve akış şeması

Algoritması

A1  Başla

A2  N sayısını gir

A3  sayac = 1

A4  toplam = 0

A5  Eğer sayac değişkeni N sayısından küçük değilse, toplam değişkenini ekrana yazdır ve Adım 10‘a git.

A6  Eğer sayac değişkeni N sayısından küçük ise, sayac değişkeninin 2’ye göre modunu al ve mod değişkenine ata (mod = sayac%2)

A7  mod değişkeni 0’a (sıfıra) eşitse Adım 9‘a git

A8  toplam = toplam + sayac işlemini yap

A9  sayac = sayac + 1 işlemini yap ve Adım 5’e geri dön

A10  Dur

Akış Şeması

Algoritma Örnekleri 13
Algoritma Örnekleri

 Algoritma Örnekleri 15 :  1’den N’e kadar olan çift tamsayıların toplamını hesaplayan algoritma ve akış şeması

Algoritması

A1  Başla

A2  N sayısını gir

A3  sayac = 1

A4  toplam = 0

A5  Eğer sayac değişkeni N sayısından küçük değilse, toplam değişkenini ekrana yazdır ve Adım 10‘a git.

A6  Eğer sayac değişkeni N sayısından küçük ise, sayac değişkeninin 2’ye göre modunu al ve mod değişkenine ata (mod = sayac%2)

A7  mod değişkeni 0’a (sıfıra) eşit değilse Adım 9‘a git

A8  toplam = toplam + sayac işlemini yap

A9  sayac = sayac + 1 işlemini yap ve Adım 5’e geri dön

A10  Dur

Akış Şeması

 Algoritma Örnekleri 16 :  Kısa kenarı ve uzun kenarı girilen dikdörtgenin çevresini hesaplayan algoritma ve akış şeması

Algoritması

A1  Başla

A2  Kısa kenarı gir

A3  Uzun kenarı gir

A4  Kısa kenar ile uzun kenarı topla. Toplam sonucunu 2 ile çarpıp sonucu cevre değişkenine ata

A5  cevre değişkenini ekrana yaz

A6  Dur

Akış Şeması

 Algoritma Örnekleri 17 :  Kısa kenarı ve uzun kenarı girilen dikdörtgenin alanını hesaplayan algoritma ve akış şeması

Algoritması

A1  Başla

A2  Kısa kenarı gir

A3  Uzun kenarı gir

A4  Kısa kenar ile uzun kenarı çarp ve alan değişkenine ata

A5  alan değişkenini ekrana yaz

A6  Dur

Akış Şeması

 Algoritma Örnekleri 18 :  Girilen bir fiyatın KDV (%18) eklendikten sonraki KDV’li fiyatını ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması

Algoritması

A1  Başla

A2  Fiyatı gir

A3  Fiyatı, 1.18 ile çarpıp sonucu kdvFiyat değişkenine ata.

A4  kdvFiyat değişkenini ekrana yaz

A5  Dur

Akış Şeması

 Algoritma Örnekleri 19 :  İki dik kenarı girilen dik üçgenin hipotenüsünü hesaplayan algoritma ve akış şeması (Pisagor Teoremi)

Algoritması

A1  Başla

A2  Birinci dik kenarı gir

A3  İkinci dik kenarı gir

A4  hipotenus = (birinciDK^2 + ikinciDK^2)^(1/2)

A5  hipotenus değişkenini ekrana yaz

A6  Dur

Akış Şeması

 Algoritma Örnekleri 20 :  Yarıçapı girilen kürenin alanını hesaplayan algoritma ve akış şeması

Algoritması

A1  Başla

A2  Yarıçapı gir

A3  alan = 4*piSayisi*yariCap^2

A4  alan değişkenini ekrana yaz

A5  Dur

Akış Şeması

 Algoritma Örnekleri 21 :  Yarıçapı girilen kürenin hacmini hesaplayan algoritma ve akış şeması

Algoritması

A1  Başla

A2  Yarıçapı gir

A3  hacim = (4*piSayisi*yariCap^3)/3

A4  hacim değişkenini ekrana yaz

A5  Dur

Akış Şeması

 Algoritma Örnekleri 22 :  Girilen pozitif bir tamsayının tam bölenlerini bulup ekrana yazdıran algoritmanın akış şeması

Akış Şeması

 Algoritma Örnekleri 23 :  Katsayı değerleri girilen birinci dereceden denklemin kökünü hesaplayan algoritma ve akış şeması (ax + b = c)

Algoritması

A1  Başla

A2  Birinci katsayıyı gir (a)

A3  Eğer a = 0 ise Adım 2’ye geri dön

A4  İkinci katsayıyı gir (b)

A5  Üçüncü katsayıyı gir (c)

A6  kok = (c-b) / a

A7  kok değişkenini ekrana yaz

A8  Dur

Akış Şeması

 Algoritma Örnekleri 24 :  A≠0 olmak üzere katsayıları girilen ikinci dereceden (ax² + bx + c = 0) denklemin köklerini hesaplayan algoritmanın akış şeması

Not : İkinci dereceden denklemin köklerini hesaplamak için öncelikle diskriminant hesaplaması yapmamız gerekiyor. Daha sonra diskriminantın durumuna göre kökler hesaplanır. (Diskriminant = b² – 4ac)

Akış Şeması

 Algoritma Örnekleri 25 :  Girilen kilo ve boy bilgilerine göre Beden kitle/kütle indeksini hesaplayan aynı zamanda bu sonuca göre kişinin ideal kilo durumunu ekrana yazdıran akış şeması

Not 1 : Beden kitle/kütle indeksi = Kilo / Boy * Boy

Not 2 : Kilo => kg, Boy => m

Not 3 : 

 • Beden kitle/kütle indeksi < 18,5 ise Zayıf
 • 18,5 < Beden kitle/kütle indeksi < 24,9 ise Normal
 • 25 < Beden kitle/kütle indeksi < 29,9 ise Fazla kilolu
 • 30 < Beden kitle/kütle indeksi < 34,9 ise I. derece obez
 • 35 < Beden kitle/kütle indeksi < 39,9 ise II. derece obez
 • Beden kitle/kütle indeksi > 40 ise III. derece obez

Akış Şeması

 

About the author

admin

4 Comments

Click here to post a comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • a) Aşağıda sözde kodu verilen algoritmanın çalışma süresini gösteren iteratif denklem nedir?
  b) Master teoremi kullanılarak asimptotik gösterimde bu tekrarlanan denklem nedir?
  c) Özyineleme ağacı yöntemi kullanılarak asimptotik gösterimde aynı yinelenen denklem nedir?

  for i=1 ton
  do
  j = 1;
  while (j < n)
  do
  j = j * 2;