Algoritma Döngü Örnekleri (30+ Örnek) – Bilişim & Programlama
Algoritma Döngülü Algoritma Örnekleri Şartlı Algoritma Örnekleri

Algoritma Döngü Örnekleri (30+ Örnek)

Programlama konusunda -hangi dil olursa olsun- en kritik yapılardan biri döngülerdir. Döngüler, bir işi, belirlediğiniz sayıda yapan kod blokları olarak düşünülebilir.

Ekrana 10 kere “Merhaba Dünya” yazan bir programda, “Merhaba Dünya” yazdıran kodu aslında tek bir defa yazarsınız, döngü burada devreye girip, sizin için bu kodu istediğiniz sayıda tekrarlar.

Döngüleri bu kadar kritik yapan unsur; iyi yazılıp, optimize edilmediği takdirde, bilgisayarınızın işlem gücünü gereksiz yere tüketmesi ve harcanan zamanı arttırmasıdır. Benzer şekilde, iyi yazılmış bir döngü, programınızı hızlı çalıştıracaktır.

Bütün döngüler temelde iki aşamayla özetlenebilir. Aşamalardan biri, döngünün devam edip etmeyeceğine karar verilen mantıksal sorgu kısmıdır. Örneğin, ekrana 10 kere “Merhaba Dünya” yazdıracaksanız, kaçıncı seferde olduğunu, koşul kısmında kontrol edersiniz. Diğer aşama, döngünün ne yapacağını yazdığınız kısımdır. Yani ekrana “Merhaba Dünya” yazılması döngünün yapacağı iştir.

Döngünün devam edip etmeyeceğine karar verilen aşamada, hatalı bir mantık sınaması koyarsanız, ya programınız hiç çalışmaz ya da sonsuza kadar çalışabilir.

 

1. Örnek: Adınızı 100 kez ekrana yazdıran programın algoritmasını yazınız.

 

 


2. Örnek: Ekrana 100 adet yıldız yazdıran programın algoritmasını yazınız.

 

 


3. Örnek: Klavyeden girilen ismi ekrana 10 kez yazdıran programın algoritmasını yazınız.

 

 


4. Örnek: Klavyeden girilen ismi, girilen sayı kadar ekrana yazdıran programın algoritmasını yazınız.

 

 


5. Örnek: 1’den 100’e kadar olan sayıları ekrana yazdıran programın algoritmasını yazınız.

 

 


6. Örnek: 0’dan 100’e kadar olan çift sayıları ekrana yazdıran programın algoritmasını yazınız.

 

 


7. Örnek: 1’den 100’e kadar olan tam sayıların toplamını bulup ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

 

 


8. Örnek: 1’den 50’ye kadar olan çift sayıların toplamını bulup ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

 

 


9. Örnek: 1’den 100’ye kadar olan tek sayıların toplamını bulup ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

 

 


10. Örnek: Klavyeden girilen 10 adet sayının toplamını bulup ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

 

 


11. Örnek: Klavyeden girilen 100 adet sayının toplamını ve ortalamasını bulup ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

 

 


12. Örnek: Klavyeden girilen 10 adet sayıdan 50’den büyük olanları ekrana yazdıran programın algoritmasını yazınız.

 


13. Örnek: Klavyeden girilen 10 adet sayıdan 50’den büyük kaç adet sayı olduğunu ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

 


14. Örnek: Klavyeden 40 öğrencinin notları girilecektir. Notların toplamını ve ortalamasını ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız. (Girilen notların 0-100 aralığında olup olmadığı kontrol edilmelidir.)

 

 


15. Örnek: 1’den başlayarak klavyeden girilen değere kadar olan sayıları ekranda listeleyen programın algoritmasını yazınız.

 

 


16. Örnek: 1’den başlayarak klavyeden girilen değere kadar olan sayıların toplamını ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

 

 


17. Örnek: Klavyeden girilen 2 sayı arasındaki sayıları ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

 

 


18. Örnek: İki tam sayının çarpım işlemini sadece toplama işlemi kullanarak gerçekleştiren programın algoritmasını yazınız.

 

 


19. Örnek: 20 kişilik sınıfın yaşları girilecektir. Yaşı 18 ile 25 arasında olan çocukların sayısını bulup ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız. (18 ve 25 dahil)

 

 


20. Örnek: 5 sayısının faktöriyelini hesaplayıp sonucunu ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

 

 


21. Örnek: Klavyeden girilen sayının faktöriyelini hesaplayan programın algoritmasını yazınız.

 

 


22. Örnek: Klavyeden girilen 20 adet sayının karelerini listeleyen programın algoritmasını yazınız.

 

 


23. Örnek: 30’dan 100’e kadar olan çift sayıları ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

 

 


24. Örnek: 1’den 100’ye kadar olan çift sayıların toplamını bulup ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

 

 


25. Örnek: 1’den 50’e kadar olan çift sayıların kaç adet olduğunu ve ortalamalarını bulup ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

 

 


26. Örnek: 1’den başlayarak klavyeden girilen sayıya kadar olan tek sayıların toplamını ve ortalamasını ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

 

 


27. Örnek: Klavyeden okunan 2 sayı arasındaki sayılardan tek olanları ekranda listeleyen programın algoritmasını yazınız.

 

 


28. Örnek: Klavyeden girilen 20 adet sayıdan çift ve tek sayıların toplamını ayrı ayrı bulup ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

 

 


29. Örnek: Klavyeden girilen 10 adet sayıdan hangilerinin 3’e tam bölünüp bölünmediğini bulan programın algoritmasını yazınız.

 

 


30. Örnek: Klavyeden girilen 10 adet sayıdan hangilerinin 3’e ve 5’e tam bölünüp bölünmediğini bulan programın algoritmasını yazınız.

 

 


31. Örnek: Klavyeden girilen sayının asal olup olmadığını bulan programın algoritmasını yazınız.

 

 

 


32. Örnek: Klavyeden girilen 20 adet sınav notunun en büyük değerini bulup ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

 

 


33. Örnek: Klavyeden girilen n adet sayısının karelerinin toplamını bulan programın algoritmasını yazınız. (Kaç adet sayı girileceği klavyeden okunacaktır.)

 

 


34. Örnek: Klavyeden sıfır girilinceye kadar sayı okumaya devam edilecektir. Sıfır girildiğinde girilen sayıların toplamını ve ortalamasını ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

 

 


35. Örnek: Klavyeden sürekli sayı girilmektedir. Toplamları 50’nin üstüne çıktığında programı sonlandırıp sonucu ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

 


36. Örnek: Klavyeden girilen sayının kendisi dışındaki tam bölenlerini ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

 

2 Yorum

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.